Erbjudande

Så här fungerar Ebbots tjänster

  • Beräkna er kostnad i kostnadskalkylator för miljöövervakning.
  • Kontakta StromTech.
  • Offert och orderbekräftelse skickas när vi är överens om uppdraget.
  • Roboten installeras.
  • Ni får en länk till robotens instrumentpanel där ni kan styra provtagningen och samtidigt följa övervakningen i realtid.

Efter utfört arbete

  • Roboten hämtas.
  • Eventuella provsvar kommer efter ca 1-2 veckor.
  • Ni får en rapport med sammanstälda sensordata, analysresultat från prover och satellitväderdata för mätplatsen.
  • Fakturering.

Alltså ni behöver inte vara på plats, se roboten eller ha något ansvar för tekniken utan får data levererade till er direkt!