Priser

Du kan beräkna kostnaden i nedanstående kalkylator. Priset inkluderar utkörning, installation och hämtning av prover 1 gång per vecka samt hämtning av robot när mätningarna är klara. Kostnadskalkylen är inte bindande (offert gäller), utan är en beräkning av den förväntade kostnaden så att du kan planera ditt miljöövervakningsprojekt.

Bokningsförfrågan och övriga frågor skickas till info@stromtech.se

Kostnadskalkylator för miljöövervakning

Du erhåller

  • Molnbaserad instrumentpanel för styrning av robotens provtagning i samråd med StromTech
  • Realtidsdata från sensorer enligt robotens konfiguration
  • 14 prover/vecka&robot*
  • Satellitväderdata över området under mätperioden

Tillägg

    • Analyskostnader av prover tillkommer och utförs av externt laboratorie. Räkna med att få betala från ca 100 kr/ämne&prov. Kostnadseffektiva analyspaket finns från drygt 600 kr/prov med 25 olika parametrar som bestäms av ackrediterat laboratorie.
  • *Observera att man inte behöver analysera alla prov. Det går utmärkt att spara prov för analys till ett senare tillfälle (kräver dock konservering i vissa fall, hör av er för diskussion). StromTech ombesörjer provhantering, kvalitetssäkring, val och kontakt med laboratorie. Ni kan också få proverna direkt, utan analys. Sensorsignalerna blir då inte verifierade vilket normalt rekomenderas.