Robotar

Vatten och vätskor

Miljöövervakningssystemet Ebbot är designat för att mäta följande parametrar, även om Ebbot till en början är begränsad till temp, redox (ORP), pH och konduktivitet. För komplett analys se Industridoktorn®

Parameter Förklaring
Absorbans Vilket ljus sugs upp i vattnet
Fluorescens Är vattnet självlysande och vilken färg?
Turbiditet Finns det partiklar i vätskan?
Reflektans Vad har vätskan för färg?
Ledningstal Sälta i vattnet
pH Surhet i vattnet
Temp (vatten) Temperatur hos vattnet
Redox (ORP) Mått på oxidationsnivån i provet
CO2 head space Förhöjd koldioxid ovan prov indikerar nedbrytning (headspace/gas)
TVOC ambient Totalt flyktiga organiska ämnen i luften på platsen
TVOC headspace Totalt flyktiga organiska ämnen från provet (headspace/gas)
Temp (luft) Lufttemperatur
Tryck Lufttryck
Luftfuktighet Luftfuktighet
GPS Positionering

Om utrustad med optodchip mäts dessutom:

O2 Syrehalt
NH4+ Ammonium
NH3 Ammoniak
pH Surhet

Ovanstående för närvarande upptill 18 parametrar används i sig eller för att bedöma om  Ebbot  skall ta ett prov till en av de 12 st provplatserna i maskinen. Provtagning kan ske genom ett tidsschema eller efter en viss parameter när du vill. Tidsupplösning från 1 min.

 


Luft och gaser

Miljöövervakningssystemet Gaston är designat för att mäta följande gasparametrar, även om Gaston just nu är konfigurerad för enbart VOC för särskilda industriapplikationer. Hör av er så konfigurerar vi Roboten för din applikation.  Roboten har 12 provplatser för automatisk luktprovtagning. För komplett analys av 1000 tals ämnen från proven via ATD-GCMS se Industridoktorn®

Parameter Förklaring
O2 Syrgas (0-25)%Vol., upplösning 0,1 %
CO Kolmonoxid (0-1000)ppm, upplösning 1ppm
H2S Svavelväte  (0-100)ppm, upplösning 1ppm
Cl2 Klorgas (0-20)ppm, upplösning 0.1ppm
NH3 Ammoniak, (0-100)ppm, upplösning 1ppm
SO2 Svaveldioxid,(0-20)ppm, upplösning 0.1ppm
NO2 Kvävedioxid, (0-20)ppm, upplösning 0.1ppm
O3 Ozon, (0-10)ppm, upplösning 0.1ppm
H2 Vätgas, (0-1000)ppm, upplösning 1ppm
HCL Saltsyra (0-10)ppm, upplösning 0.1ppm
HF Vätefluorid ((0-10)ppm, upplösning 0.1 ppm
PH3 Fosfin (0-1000)ppm, upplösning 0.1 ppm
VOC Organiska luktämnen olika spann, typer och upplösning
CO2 Koldioxid
Temp/luftfuktighet/tryck/flöde Fysikaliska parametrar

* Robotarna har stöldskydd och spårning