Om StromTech

StromTech Sweden AB startades 2018 av Niklas Strömberg.

Niklas är  forskare  i analytisk kemi (fil. dr) och har utvecklat ett flertal kemiska sensorer (optoder) genom åren och därtill maskiner och mjukvara för att använda tekniken för kemisk övervakning. Det har dock varit svårt att låta andra på egen hand dra nytta av det som utvecklats, eftersom sensorerna i sig är svåra att tillverka och passande mjukvara och hårdvara inte finns att köpa. Det har inte räckt att i vetenskapliga tidskrifter visa exempel på användningsområden och beskriva hur man använder och bygger tekniken.

För att etablera kemisk övervakning måste användarvänligheten bli betydligt bättre och sensorer och kringutrustning måste finnas lättillgängligt. Bäst vore om intressenterna fick resultaten i realtid från den allra senaste tekniken och helt slapp hantera maskinerna med allt det innebär i form av kunskap i kemi, installation, mjukvaror och underhåll. 

Målsättningen med StromTech  etablera kemisk övervakningsteknik där det finns stora behov. Tanken är att detta skall ske på ett krångelfritt sätt som gör att intressenterna slipper fundera över teknik och kemi för att istället fokusera på informationen som tekniken genererar. Därför säljs tjänster från miljörobotar som först ritas och tillverkas för att sedan kontinuerligt underhållas och uppgraderas. Kunden styr robotarna via en molnbaserad instrumentpanel där sensordata visas och lagras. Provsvaren från de prov som tas, skickas elektroniskt när de analyserats av vårt egna laboratorium (Industridoktorn®) eller ett externt laboratorie där så behövs. Nöjer sig kunden sig med sensordata eller är det så att sensordata inte visar att det hänt något kan man välja att analysera proverna senare eller bara några prov eller inte alls. På detta sätt kapas kostnader samtidigt som man istället kan lägga resurser på prover som tagits med stöd av sensordata istället. Sensorstyrd provtagning är lanserat och denna teknik kan användas för bättre och i tid finna olika föroreningar trots att de inte går att mäta direkt med robotens sensorer!

Bakom spakarna på StromTech.