Utsläpp

Det är koncentrationen av ämnet i förhållande till dess giftighet som avgör om ett utsläpp leder till miljöförstöring. Ofta har industrier reglerat även totalutsläppen. Hur snabbt ämnena sprids i naturen påverkas bland annat av huruvida utsläppen sker till mark, vatten eller luft.