Teknik

StromTech använder sig både av kommersiella och sådana sensorer som befinner sig på forskningsstadiet i sina maskiner, särskilt olika optiska kemiska sensorer (optoder). Dessa använder ljus för sin mätning vilket gör dom lätta att bygga in i flöden av gas och vatten. Optodchip,  även kallade optiska näsor, är något som kommer in i robotarna om något år och då är fokus att få med tidigare utvecklade sensorer för ammonium och ammoniak (Strömberg et.al).