Nyheter

201102

Föredrag på Tullhuset inför en blygsam men intresserad skara av människor som njöt av mat och dryck i en fantastisk miljö! Så här pitchades föredraget.

”En särskild typ av robotar som känner av lukt och smak utvecklas i skogarna på Björkö i Göteborgs norra skärgård.  De är tänkta att användas för att skydda jorden och människan från miljögifter eller smittspridning i en framtida pandemi. 

Hör forskaren Niklas Strömberg från StromTech Sweden AB berätta om robotar i samhällets tjänst.”

200503

Robot custom

Finns en massa sätt att bygga systemen på. Hör av dig för mer information och med dina speciella önskemål om robotens utformning.

190728

Vässa din ansökan!

Ansökningstider- Vässa din ansökan med StromTechs tekniker för miljöövervakning och öka dina chanser att lyckas med ditt projekt. Planerar du forskningsprojekt som behöver miljöövervakning/insamling av prover. Hör av dig så diskuterar vi hur du lägger upp ansökan.

190521

On May the fourth, Ebbot, a stationary robot that measures pollution and takes samples in the environment, was launched by StromTech Sweden AB. After a quick photo shoot, Ebbot was put to work in the sewer, where he made use of the onboard sensors to report to the cloud either for you to decide when to sample (of course remotely) or sampling based on its own judgement. The latter could probably be described as friendly artificial intelligence (FAI) or something…

However, the mission to monitor the overall chemical status down the drain was no challenge and when to sample turned out to be a no-brainer (see figure). Grab a sample in the peak and sample next to the peak for reference would do the job and samples in coming peaks and next to those will get the statistics you want. It also became clear that the time slot for sampling in this specific sewer was about 20 minutes. So traditional manual sampling enthusiasts need to be quick, have luck and skip lunch as the best sampling time was determined to be at 11.42. Moreover, how do they measure the background levels and how do they get the proper statistics? Sensor controlled sampling speaks for itself, even when using a limited number out of the sensors that Ebbot was designed for.

www.stromtech.se

* ions (including the nutrients that causes eutrophication e.g. nitrate, ammonium and phosphate) in the water increase the conductivity and thus important to measure as a proxy for them.

190504

Svåra miljöuppdrag till Ebbot sökes

Ebbot lanseras 4:e maj…må kraften vara med honom

Ebbot är en helt ny stationär miljöövervakningsrobot utvecklad av StromTech. Den bokas enkelt via mail och skickas därefter ut på anvisad plats för att mäta, analysera och provta vid behov. När mätperioden är slut, och proverna är tagna, skickas proverna för analys till ett externt laboratorie. Roboten styrs och loggas från molnet via en instrumentpanel som dyker upp på en länk.  Fältmätningarna med robotens sensorer som används för  provtagningen, går att följa i realtid ned till 1 min upplösning.

Det går nu att boka upp Ebbottar för särskilt svåra kemiska analyser av ämnen i vatten. Vad som menas med detta är typ kemisk analys i trånga utrymmen kulvertar, rör, schakt, brunnar, tunnlar, gruvor, industrimiljöer, otillgängliga områden, öar kobbar och skär, vikar, vattendrag, avloppsrör, spolplattor, deponier…eller där ingen människa kan pga arbetsmiljö får provta/mäta frekvent eller där det bör provtas/mätas på konstiga tider.

Ingen ström eller uppkoppling behövs och inget krävs av dig i form av handhavande.

Den första versionen (mini) har sensorer för temperatur, såkallad redox (orp), pH och konduktvitet samt tar upp till 14 prov. Det finns även en plats kvar för mätning av en specifik parameter t.e.x.  bly, ammonium eller nitrat. Ebbot är industrianpassad och tål damm och vatten (ip67 kapsling). Det finns 3 st Ebbots av denna typ redo för uppdrag från och med juni…

Niklas/StromTech


190430

Så styr du algodlingen från mobilen

StromTech har utvecklat ett molnbaserat system för kemisk övervakning som just nu används på en industriell algodling för rening av bly och koldioxid från ett blysmältverk i Landskrona.

Kontrollrummet är med andra ord flyttat till mobilen från vilken algodlingen övervakas och styrs i realtid.

Behovet av tekniken uppstod av praktiska skäl då algodlingen ligger över 20 mil från forskarnas labb samt för att minska blyexponeringen då forskarna inte behöver besöka anläggningen lika ofta. Algodligen matas med koldioxid och bly direkt från smältan vilket algerna klarar fint men är hälsoskadligt för oss människor.

Tekniken bakom övervakningen baserades på delar av det större miljöövervakningssystemet Ebbot som utvecklas av StromTech. Fem nya enheter industrianpassades och monterades på 10 algreaktorer som loggas kontinuerligt till molnet och lokalt på hårddisk.  Systemet har även ups (batteribackup) för att tackla strömavbrott och servicefunktion för fjärravstängning. Kommunikationen är krypterad och helt fristående från fabrikens system. Mätningar  sker var 10:e min (var 5:e s möjlig) och styrning tar ned mot 1 sekund.

StromTech upplåter den tekniska lösningen under projekttiden. Projektet finansieras av energimyndigheten


190412

Sensor för minskad biocid-användning

Biocider används för att minska bakterietillväxt i olika produkter för att därmed förhindra infektioner. Överdriven användning av biocider leder dock till bla kontaktallergier.

Projektet ” En optisk sensor för att minska beroendet av biocider i kemisk industri ” kommer utveckla en teknik som gör det enklare och billigare för tillverkare att minska eller helt utesluta biocidtillsatser i produkter. Detta genom att en sensor mäter bakterienivåerna och dosering av biocid anpassas därefter.

Projektet som finansieras av Vinnovas utmaningsdriven innovation och koordineras av Chalmers med Nouryon och StromTech som projektparter.


190130

Ny teknik för sårvård

Avgörande för sårläkning är tillräckligt med syrgas i sårbädden.

När en skärskada uppstår minskar syrgastillförseln pga att blodkärlen skärs av. Tills nya blodkärl letat sig till såret tillförs syrgas från luften dit också koldioxiden från cellandningen avges. Därför är det viktigt att förband och plåster är gaspermeabla.

I kroniska sår är blodcirkulationen ofta dålig, vilket är en bidragande orsak till att dessa sår inte läker naturligt. Syret räcker inte till. Därför behövs speciell vård där extra syrgas tillförs utifrån – såkallad syrgasterapi. Ofta är detta en bökig behandling som utförs på sjukhus.

StromTech har färdigutvecklat en speciell maskin som gör det möjligt mäta transport av syrgas vid relevant temperatur och luftfuktighet i sårbädden. Maskinen skall användas  för att utveckla geler och förband som genererar syrgas för sårläkning.

Maskinen klarar bla att mäta:
1) extremt höga  syrgashalter
2) syrgastransport
3) hur länge geler och förband är verksamma
4) syrgaspermeabilitet genom olika material för konstruktion av förband

Utrustningen är levererad till OxySolutions AS för utveckling av deras produkter. Länk till en vetenskaplig artikel för att läsa mer om detta finns nedan. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/hsr2.57