Vad mäts?

Miljöövervakningssystemet är designat för att mäta följande parametrar, även om Ebbot till en början är begränsad till temp, redox (ORP), pH och konduktivitet.

Parameter Förklaring
Absorbans Vilket ljus sugs upp i vattnet
Fluorescens Är vattnet självlysande och vilken färg?
Turbiditet Finns det partiklar i vätskan?
Reflektans Vad har vätskan för färg?
Ledningstal Sälta i vattnet
pH Surhet i vattnet
Temp (vatten) Temperatur hos vattnet
Redox (ORP) Mått på oxidationsnivån i provet
CO2 head space Förhöjd koldioxid ovan prov indikerar nedbrytning (headspace/gas)
TVOC ambient Totalt flyktiga organiska ämnen i luften på platsen
TVOC headspace Totalt flyktiga organiska ämnen från provet (headspace/gas)
Temp (luft) Lufttemperatur
Tryck Lufttryck
Luftfuktighet Luftfuktighet
GPS Positionering

Om utrustad med optodchip mäts dessutom:

O2 Syrehalt
NH4+ Ammonium
NH3 Ammoniak
pH Surhet

Ovanstående för närvarande upptill 18 parametrar används i sig eller för att bedöma om  Ebbot  skall ta ett prov till en av de 14 st provplatserna i maskinen. Provtagning kan ske genom ett tidsschema eller efter en viss parameter när du vill. Tidsupplösning från 1 min.

* Robotarna har stöldskydd och spårning 

# Luftprovtagning är under utveckling